Chuyển dữ liệu từ Yahoo 360 sang Cyworld.vn

Tính riêng trong 3 tháng gần đây đã có khoảng 10.000 blogger và 96.300 bài viết kèm comment (bình luận) được "di cư" sang Cyworld.vn. Blogger chỉ mất 30 giây đăng ký thành viên, sau đó đăng nhập bằng Yahoo ID và điền mật khẩu để việc chuyển đổi nội dung được thực hiện ngay lập tức.

Sau khi kết nối, bài viết của blogger ở Yahoo 360 sẽ hiện lên và họ có thể chọn những entry muốn chuyển hoặc chọn tất cả. Khác với các dịch vụ khác, Cyworld giữ lại đầy đủ comment cho người sử dụng.

Chuyển dữ liệu từ Yahoo 360 sang Cyworld.vn ảnh 1

Đối với các testimonial (lời nhắn ở phần Friendlist), blogger có thể chụp màn hình và đăng lên trang ảnh Pictura.vn để lưu trữ.

Chuyển dữ liệu từ Yahoo 360 sang Cyworld.vn ảnh 2

Cyworld.vn cũng mới bổ sung 5 tiện ích: Thêm ảnh tiêu đề, ảnh và nhạc trong bài mà không cần các loại mã; Sao chép blog của thành viên khác; Chọn blog tiêu biểu; Phân chia thư mục trong blog; Lưu nháp 2 phút/lần.

Chuyển dữ liệu từ Yahoo 360 sang Cyworld.vn ảnh 3
Bài viết được chuyển về Cyworld với các comment cũ.

Theo V.T. (VNE)