Chuẩn JPEG mới sẽ hỗ trợ 12-bit màu và nén không tổn thất

Nhóm phát triển JPEG thuộc Viện tin học ứng dụng Leipzig, đơn vị chịu trách nhiệm hợp chuẩn JPEG đã phát hành phiên bản 9.1 cho tất cả các thư viện phần mềm với khả năng mới rất ấn tượng.

jpegstandard1-2854-1390536816.jpg

JPEG tiêu chuẩn chỉ hỗ trợ ảnh 8-bit nhưng thư viện ‘libjpeg’ được bổ sung các phiên bản mới để hỗ trợ độ sâu 12-bit màu. Quan trọng hơn, tiêu chuẩn mới cho phép JPEG nén lossless giúp ảnh không bị giảm chất lượng.

Nén lossless là kỹ thuật nén để các dữ liệu khi tái tạo lại không bị mất đi thông tin. Định dạng này thường dùng cho người chơi chuyên nghiệp đòi hỏi chất lượng cao nhưng dung lượng lưu trữ sẽ lớn. Tương phản với lossless là nén lossy có ưu điểm là dung lượng thấp nhưng không thể khôi phục hoàn toàn thông tin gốc.

Lần đầu xuất hiện vào năm 1991 và chính thức chuẩn hóa vào năm 1992, tiêu chuẩn JPEG đã trở thành định dạng nén lossy (nén có tổn thất) phổ biến nhất trong xử lý ảnh kỹ thuật số. Các phần mềm và phần cứng sẽ cần cập nhật để phù hợp với chuẩn JPEG mới. 

Theo Đình Nam (VNE)