Chu kỳ của sự buồn chán với smartphone

Chu kỳ của sự buồn chán với smartphone
(PLO) – Trong khi các tính năng trên smartphone ngày càng được mở rộng, phần lớn smartphone hiện diện ở tất cả các nước trên thế giới. Smartphone đã giúp cho người dùng khá nhiều, nhưng smartphone lại không giúp ta vượt qua sự buồn chán.
Xem thêm