Chrome mới sẽ ít ‘ngốn’ RAM hơn

Chrome mới sẽ ít ‘ngốn’ RAM hơn ảnh 1

Việc giảm lượng RAM chiếm dụng cũng như chặn hoàn toàn các nội dung Flash sẽ giúp thời lượng sử dụng pin trên thiết bị tăng lên khoảng 10%-25% so với trước đây.

MH