Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ

Sử dụng một chiếc máy ảnh nhạy hồng ngoại, David Keochkerian đã khiến cho bốn mùa trong các bức ảnh thiên nhiên dường như bị đảo ngược: mùa xuân chuyển thành mùa thu với rừng cây nhuộm màu lá vàng và mua đông với cây cố phủ màu trắng xóa như tuyết. Để chụp bộ ảnh này, nhiếp ảnh gia người Pháp đã dùng một máy ảnh NiKon D700 và một ống kính góc rộng.

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 1

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 2

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 3

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 4

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 5

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 6

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 7

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 8

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 9

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 10

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 11

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 12

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 13

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 14

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 15

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 16

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 17

Choáng ngợp trước bộ ảnh thiên nhiên đẹp nhơ mơ ảnh 18

Theo Võ Hiền (Dân Trí)