Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo

Dự án ảnh này cho phép các nhà nhiếp ảnh có được sự kiểm soát toàn bộ quá trình tạo ảnh và cho phép những sự ngẫu nhiên xảy ra trên phim. Stephanie chỉ chụp về con người trong một cuộn phim 35mm và sau đó, Timothy tiếp tục sử dụng lại cuộn phim này trong cùng một chiếc máy ảnh và chỉ chụp cảnh quan cũng như các địa điểm. Những bức ảnh này chưa từng được chỉnh sửa trực tiếp từ máy ảnh.

Mỗi bức ảnh cho thấy một sự kết hợp ngẫu nhiên đầy thú vị giữa một bức ảnh chụp con người và một bức ảnh cảnh quan.

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 1

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 2

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 3

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 4

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 5

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 6

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 7

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 8

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 9

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 10

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 11

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 12

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 13

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 14

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 15

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 16

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 17

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 18

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 19

Chiêm ngưỡng bộ ảnh "hai trong một" cực độc đáo ảnh 20

Theo Võ Hiền (Dân trí)