Chết cười với những sự cố khi mua hàng trực tuyến

1. Đặt mua thảm mà không coi kỹ kích thước

Chết cười với những sự cố khi mua hàng trực tuyến ảnh 1

2. Chỉ tại bạn không phù hợp với sản phẩm!

Chết cười với những sự cố khi mua hàng trực tuyến ảnh 2
Chết cười với những sự cố khi mua hàng trực tuyến ảnh 3
Chết cười với những sự cố khi mua hàng trực tuyến ảnh 4
Chết cười với những sự cố khi mua hàng trực tuyến ảnh 5

3. Khi đặt mua ba lô trực tuyến

Chết cười với những sự cố khi mua hàng trực tuyến ảnh 6

4. Mua áo tắm cũng không ngoại lệ!

Chết cười với những sự cố khi mua hàng trực tuyến ảnh 7

5. Đặt mua laptop và cái kết… 

Chết cười với những sự cố khi mua hàng trực tuyến ảnh 8