Chặn toàn bộ quảng cáo trên Android và iOS

Chặn toàn bộ quảng cáo trên Android và iOS ảnh 1

Ứng dụng hứa hẹn sẽ tăng tốc độ duyệt web, tiết kiệm dữ liệu di động, tăng thời gian sử dụng pin lên 20%, chặn toàn bộ quảng cáo phiền nhiễu và hoàn toàn miễn phí.

MH