Chặn quảng cáo trên iPhone với Firefox Focus

Chặn quảng cáo trên iPhone với Firefox Focus ảnh 1

Ứng dụng được thiết lập mặc định để ngăn chặn các cookies theo dõi, hỗ trợ xóa lịch sử lướt web chỉ với một cú chạm. Việc chặn các thành phần không cần thiết sẽ giúp tăng tốc độ và hiệu suất khi lướt web. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào phần cài đặt ứng dụng và mang tính năng chặn quảng cáo, theo dõi từ Firefox Focus lên Safari.