Chặn hoàn toàn các lời mời chơi game trên Facebook


Có hai cách để thoát khỏi những lời mời phiền toái này, một là chặn các yêu cầu sử dụng phần mềm từ một người nào đó, hai là chỉ chặn chính trò chơi đó. Đầu tiên, người dùng cần truy cập vào Settings (Cài đặt) và chuyển đến mục Blocking (Chặn) hoặc nhấp trực tiếp vào liên kết
https://www.facebook.com/settings?tab=blocking.

Chặn hoàn toàn các lời mời chơi game trên Facebook ảnh 1

Trong mục Block app invites, bạn hãy nhập tên những người hay mời chơi game vào đây để chặn hoàn toàn các yêu cầu từ họ. Ngược lại, để bỏ chặn một người bất kì, hãy nhấp vào liên kết Unblock. Ngoài ra, người dùng cũng có thể chỉ chặn một tựa game nào đó bằng cách nhập tên nó vào mục Block apps (Chặn ứng dụng).

Chặn hoàn toàn các lời mời chơi game trên Facebook ảnh 2

Đơn giản hơn là bạn chỉ cần nhấp vào dấu “x” ngay tại yêu cầu chơi game và chọn Tắt để từ đó về sau không phải nhận lời mời từ trò chơi này nữa.

Chặn hoàn toàn các lời mời chơi game trên Facebook ảnh 3