Chân dung Steve Jobs ghép từ 6.000 phím máy tính

Để dựng chân dung Steve Jobs với kích cỡ 2,1 x 1,5 m, Powell đã thu thập 5.892 phím trên bàn phím máy tính và ghép chúng lại với nhau một cách công phu. Ẩn chứa sau những phím đó còn là các thông điệp như "Stay Hungry, Stay Foolish" (Sống khát khao, sống dại khờ) mà Steve Jobs từng nhắc đến hay tên các công ty, sản phẩm liên quan đến ông như Apple, Pixar, Macintosh, Lisa, iMac, iTunes, iPod, iPad, iPhone.

Công ty Ripley's Entertainment đã nhanh chóng đề nghị mua lại tác phẩm.

Jobs-1-1303-1389776763.jpg
Jobs-2-2176-1389776763.jpg
Jobs-3-1583-1389776763.jpg

Theo Châu An (VNE)

Đọc thêm