"Chân dài" đọ sức hút tại triển lãm CeBit 2010

"Chân dài" đọ sức hút tại triển lãm CeBit 2010 ảnh 1

"Chân dài" đọ sức hút tại triển lãm CeBit 2010 ảnh 2

"Chân dài" đọ sức hút tại triển lãm CeBit 2010 ảnh 3

"Chân dài" đọ sức hút tại triển lãm CeBit 2010 ảnh 4

"Chân dài" đọ sức hút tại triển lãm CeBit 2010 ảnh 5

"Chân dài" đọ sức hút tại triển lãm CeBit 2010 ảnh 6

"Chân dài" đọ sức hút tại triển lãm CeBit 2010 ảnh 7

"Chân dài" đọ sức hút tại triển lãm CeBit 2010 ảnh 8

"Chân dài" đọ sức hút tại triển lãm CeBit 2010 ảnh 9

"Chân dài" đọ sức hút tại triển lãm CeBit 2010 ảnh 10

"Chân dài" đọ sức hút tại triển lãm CeBit 2010 ảnh 11

"Chân dài" đọ sức hút tại triển lãm CeBit 2010 ảnh 12

(Theo VNE - Ảnh: PC Games Hardware, Reuters)