Cập nhật iOS 11.1 Beta 4 để tránh bị tấn công

Cập nhật iOS 11.1 Beta 4 để tránh bị tấn công ảnh 1

Phiên bản này sẽ giúp khắc phục lỗ hổng tấn công thông qua cơ chế bảo mật WiFi WPA2. Để tải iOS 11.1 Beta 4, bạn cần vào http://beta.apple.com/profile, nhấn Download Profile để tải về hồ sơ nhà phát triển. Sau đó khởi động lại máy và truy cập vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Software Update (cập nhật phần mềm).