Cập nhật iOS 11.1 Beta 4 để tránh bị tấn công

Phiên bản này sẽ giúp khắc phục lỗ hổng tấn công thông qua cơ chế bảo mật WiFi WPA2. Để tải iOS 11.1 Beta 4, bạn cần vào http://beta.apple.com/profile, nhấn Download Profile để tải về hồ sơ nhà phát triển. Sau đó khởi động lại máy và truy cập vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Software Update (cập nhật phần mềm).

Đọc thêm