Cảnh sát Anh phải biết dùng... Twitter

Cảnh sát Anh phải biết dùng... Twitter ảnh 1
Cảnh sát Anh buộc phải giỏi sử dụng Twitter để kịp thời thông báo hiệu suất công việc

Theo cảnh sát trưởng vùng Greater Manchester (GMP), Peter Fahy, phía cơ quan cảnh sát muốn công chúng và các chính trị gia hiểu được nhiệm vụ và hiệu suất công việc của cảnh sát mỗi ngày.

Cơ quan bảo vệ an ninh cộng đồng này thường bị đánh giá là chỉ làm những việc đơn giản như đuổi và bắt cướp.

"Nhiều người trong đội ngũ chúng tôi đối phó với các vấn đề xã hội phức tạp như tìm kiếm trẻ em bị lạc, bị bắt cóc, các vấn đề sức khỏe tâm thần và bạo lực trong nước. Thường thì vấn đề là phức tạp hơn và đòi hỏi thời gian, nguồn lực và chuyên môn. Công việc này thường không được thừa nhận. Trong thực tế, chúng tôi đã thực hiện được nhiều điều hơn xã hội biết đến,” ông Peter Fahy cho biết.

Sử dụng phương tiện truyền thông là Internet cũng liên quan đến việc cắt giảm ngân sách của cảnh sát. Theo Fahry, cần có công cụ để đo hiệu suất công việc theo những cách khác nhau. Twitter được hy vọng sẽ giúp phía cảnh sát tập trung một cách toàn diện vào các vấn đề của khu vực công với sự giúp đỡ của cộng đồng, tránh sự chồng chéo trong thực thi nhiệm vụ.

Theo ĐH (VNN / Bee/Inilah)