Cẩn trọng với mã độc tống tiền mới tại Việt Nam

 

Nếu người dùng không biết mà tải về và mở ra xem thì ngay lập tức mã độc sẽ được kích hoạt, mã hóa toàn bộ dữ liệu trên máy và bắt đầu tống tiền nạn nhân. Ngay khi thấy máy tính có dấu hiệu bất thường, bạn hãy tắt máy và khởi động vào một hệ điều hành khác thông qua đĩa CD hoặc USB, sau đó quét virus và sao lưu lại toàn bộ dữ liệu.

Đọc thêm