Cẩn trọng với iPhone 6s nhưng ‘ruột’ 5s

Bằng cách thay thế linh kiện và màn hình, người dùng sẽ dễ dàng bị lừa nếu chỉ coi thiết kế bên ngoài mà không kiểm tra lại số IMEI trên trang web của Apple, đặc biệt là iTunes (đây chính là ứng dụng phát hiện iPhone nhái tốt nhất).

Đọc thêm