Cẩn trọng với các ứng dụng ‘hack Wi-Fi’

Cẩn trọng với các ứng dụng ‘hack Wi-Fi’ ảnh 1

Thế nhưng theo giới an ninh mạng, thực tế việc dò tìm Wi-Fi là có thể làm được nhưng cần phải có các công cụ hỗ trợ chuyên nghiệp, với ứng dụng trên smartphone thì hầu như không có ứng dụng nào có thể dò tìm được mật khẩu Wi-Fi. Các công cụ hay ứng dụng trên smartphone hiện nay đa số là để phục vụ quảng cáo, tăng lưu lượng truy cập, một số ứng dụng còn được sử dụng để thả mã độc tấn công smartphone của người dùng.

TB