Cách xóa đối tượng dư thừa trên hình ảnh trong nháy mắt