Cách xem lại mật khẩu WiFi không cần root

Cách xem lại mật khẩu WiFi không cần root
(PLO)- Đặt mật khẩu phức tạp sẽ giúp bảo mật hơn, tuy nhiên, việc này đôi khi cũng khiến người dùng dễ quên mật khẩu. Làm thế nào để xem lại mật khẩu WiFi đã lưu trên Android?
Xem thêm