Cách xem lại mật khẩu đã lưu trên Android

Để sử dụng, bạn chỉ cần cập nhật Google Chrome lên phiên bản mới nhất tại địa chỉ https://goo.gl/FWS5J, sau đó mở ứng dụng và bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải, chọn Settings (cài đặt) > Save passwords (lưu mật khẩu). Tại đây, người dùng có thể dễ dàng xem lại những tài khoản và mật khẩu đã lưu trước đó.

Đọc thêm