Cách tạo mật khẩu ứng dụng trên iCloud


Nó sẽ cho phép bạn liên kết trực tiếp với tài khoản iCloud, đảm bảo rằng Apple ID chính sẽ không bị ghi lại thông tin bởi các ứng dụng bên thứ ba.

Cách tạo mật khẩu ứng dụng trên iCloud ảnh 1

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ http://appleid.apple.com và đăng nhập bằng tài khoản Apple ID. Sau đó, người dùng chỉ cần tìm đến mục Password & Security ở khung bên trái, chọn Generate an App-Specific Password. Đặt tên cho mật khẩu ứng dụng rồi nhấn Generate.

Bạn sao chép mật khẩu ứng dụng này vào clipboard, sau đó chuyển đến ứng dụng cần xài và dán vào thay vì dùng mật khẩu iCloud như trước kia. Thao tác này có thể thực hiện trên máy Mac hay bất cứ thiết bị nào.

Cách tạo mật khẩu ứng dụng trên iCloud ảnh 2
Với cách này, bạn có thể sử dụng đến 25 mật khẩu ứng dụng cùng một lúc và có thể thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào thông qua Apple ID. Khi bạn cần xem tất cả mật khẩu ứng dụng này, bạn có thể truy cập vào phần Privacy & Security > View History

Đọc thêm