Cách sửa lỗi ứng dụng Google bị treo trên Android

Cụ thể, khi bạn mở Google để tìm kiếm hoặc xem tin tức, ngay lập tức màn hình điện thoại sẽ hiển thị thông báo lỗi ứng dụng đã bị dừng.   

Để khắc phục tình trạng trên, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) - Apps (ứng dụng) - Manage apps (quản lý ứng dụng) - Google, sau đó chọn Force stop (buộc đóng) hoặc Uninstall updates (gỡ cài đặt cập nhật).

Gỡ cài đặt cập nhật hoặc đóng ứng dụng Google. Ảnh: TIỂU MINH

Hiện tại Google vẫn chưa đưa ra bất cứ câu trả lời nào cho vấn đề trên.

Đọc thêm