Cách sử dụng 2 SIM cùng lúc trên iPhone XS Max quốc tế

Để giải quyết tình trạng trên, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ do Di Động Việt cung cấp như sau:

Cấu hình đúng theo các bước:

- Bước 1: Vào Setting (cài đặt) > Phone (điện thoại)

Vào Setting (cài đặt) > Phone (điện thoại).

- Bước 2: Chọn Call Waiting (chờ cuộc gọi) > Bật (hiển thị màu xanh) từng SIM một.

- Bước 3: Quay ngược lại màn hình trước đó và chọn Call Forwarding (chuyển cuộc gọi), chỉ bật một trong hai SIM (không được bật cả hai SIM). Sau khi bật, tại mục Forward To (chuyến tiếp đến) bạn gõ số còn lại (lưu ý gõ xong quay ra, rồi vào gõ lại lần 2 máy mới lưu số).

- Bước 4: Thoát ra màn hình chính và trải nghiệm.

Như vậy, vấn đề mất liên lạc trên iPhone XS Max hai SIM quốc tế đã được giải quyết. Cụ thể:

- Gọi vào: đang nhận cuộc gọi và nghe trên SIM này, vẫn có thể nhận cuộc gọi vào SIM kia và ngược lại.

- Gọi ra:

    • Nếu dùng số chuyển tiếp (chuyển đi) gọi ra thì cả hai SIM khi có cuộc gọi đến đều báo không liên lạc được (Apple sẽ sớm sửa lỗi trong các bản cập nhật tới)

    • Nếu dùng số chuyển đến (foward to) để gọi ra, vẫn tiếp nhận cuộc gọi đến hai SIM trên máy bình thường giống Gọi vào.

Vậy là bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cả hai SIM trên iPhone XS Max quốc tế mà không lo ngại bị gián đoạn liên lạc.

Các điểm cần lưu ý:

- Không bật Call Forwarding cả hai SIM (Primary & Secondary), chỉ bật một trong hai. Khi bạn bật Call Forwarding cả hai SIM thì hai SIM trong máy đều không liên lạc được (không gọi đến được) vì bây giờ mình đang cấu hình hai số đó gọi qua lại cho nhau.

- Số điện thoại của bạn phải được đăng ký dịch vụ Call waiting & Call Forwarding. 

 

Đọc thêm