Cách phát hiện các ứng dụng đang theo dõi vị trí của bạn

Costin Raiu, Giám đốc Nhóm Nghiên cứu và Phân tích Toàn cầu (GReAT) của Kaspersky tìm thấy hơn 240 ứng dụng sử dụng công nghệ theo dõi, được cài đặt tổng cộng hơn 500 triệu lần. Đặc biệt người dùng không thể biết liệu một ứng dụng có chứa công cụ theo dõi vị trí hay không.

Những ứng dụng này sẽ yêu cầu quyền truy cập vị trí của bạn, sau đó bán dữ liệu cho các bên thứ ba. 

Nhằm giúp người dùng hạn chế bị theo dõi, Raiu đã tích hợp công nghệ vào công cụ TinyCheck, giúp phát hiện các phần mềm gián điệp và ứng dụng theo dõi vị trí. 

Bên cạnh việc ra mắt công cụ Tinycheck, Kaspersky còn hướng dẫn người dùng một số mẹo để tránh nguy cơ bị theo dõi khi sử dụng thiết bị điện tử. 

Khi bạn sử dụng kết nối WiFi, TinyCheck sẽ quét lưu lượng gửi đi của thiết bị và xác định những tương tác với các nguồn độc hại đã biết. Để sử dụng TinyCheck, cần có một máy tính chạy Raspberry Pi OS Buster và hai giao diện WiFi. Tốt nhất là Raspberry Pi Model 3 hoặc cao hơn, một WiFi dongle hoạt động ở chế độ AP, và một màn hình cảm ứng nhỏ.

Ngoài việc sử dụng TinyCheck, người dùng có thể tham khảo một số cách liên quan đến việc hạn chế quyền của ứng dụng nhằm giảm nguy cơ bị theo dõi:

- Kiểm tra ứng dụng nào có quyền truy cập vị trí. Nếu một ứng dụng không cần đến quyền truy cập vị trí, bạn chỉ cần thu hồi quyền này.

- Chỉ cấp quyền truy cập vị trí khi sử dụng ứng dụng. Đa phần ứng dụng không cần truy cập vị trí khi đang chạy trong nền, do đó, cài đặt này phù hợp với hầu hết ứng dụng.

- Xóa các ứng dụng không sử dụng. Nếu ứng dụng không được mở trong vòng một tháng trở lên, có thể suy ra ứng dụng không còn cần thiết. Trường hợp thay đổi nhu cầu trong tương lai, bạn luôn có thể cài đặt lại ứng dụng.

Đọc thêm