Cách nén 7 GB hình ảnh trên smartphone thành 1 GB

Khi thử nghiệm với 7 GB hình ảnh thì Avast Photo Space nén lại chỉ còn 1 GB, tiết kiệm được 6 GB bộ nhớ trong.

Cách nén 7 GB hình ảnh trên smartphone thành 1 GB ảnh 1

Bằng cách này, bạn sẽ có nhiều không gian hơn để lưu trữ các ứng dụng khác, thay vì phải mua USB mở rộng bộ nhớ bên ngoài.