Làm gì khi trình duyệt Chrome bị treo?

Làm gì khi trình duyệt Chrome bị treo?
(PLO) – Đối với một số người dùng trình duyệt Chrome, tình trạng bị treo, ngừng hoạt động thường xuyên xảy ra trên Chrome. Vậy cách nhanh nhất để thoát tình trạng trên là gì? Bạn sẽ tắt luôn trình duyệt?
Xem thêm