Cách mạng số - Cơ hội và thách thức

Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 500 đại biểu đến từ các đoàn thể ban ngành, lãnh đạo công ty trên cả nước. Chủ đề năm nay là "Cách mạng số - Cơ hội và thách thức" đi sâu vào bốn chuyên đề chính gồm xây dựng quốc gia khởi nghiệp, xu hướng IoT, Smart City và phát triển hạ tầng CNTT.

Có bề dày kinh nghiệm về giải pháp và ứng dụng CNTT, Microsoft đã chia sẻ những thách thức đang phải đối mặt, đơn cử như nhu cầu về phân tích và xử lý dữ liệu tăng cao, điện toán đám mây trở thành xu hướng tất yếu...

Theo định hướng chuyển đổi kỹ thuật số, Microsoft đã vạch ra kế hoạch chiến lược phù hợp với Việt Nam đến năm 2020. Chi tiết hơn, công ty chia sẻ giải pháp CityNext để xây dựng đô thị thông minh, được triển khai thành công tại các thành phố lớn như New York, Mexico, London, Amsterdam, Copenhagen...

CityNext đặt con người làm điểm nhấn, xây dựng dựa trên công nghệ cộng tác nhằm liên kết công dân, doanh nghiệp và các lãnh đạo chính phủ theo những phương pháp mới", Ông Nguyễn Bá Quỳnh, Giám đốc khối khách hàng Chính phủ và Doanh nghiệp nhà nước, Microsoft Việt Nam nhấn mạnh.  

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn chốt lại: “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tốc độ và quy mô vô cùng lớn, có khả năng thay đổi tất cả các lĩnh vực của đời sống, mang đến cơ hội và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc."

 

Đọc thêm