Từ 4G ngóng tới 5G

Từ 4G ngóng tới 5G
(PL)- Mạng 5G đang được xem là cơ hội để ngành viễn thông và nhiều ngành kinh tế khác hướng tới, tuy nhiên dường như mọi thứ còn xa.