Cách kiểm tra iPhone quốc tế hoặc khóa mạng

Cách kiểm tra iPhone quốc tế hoặc khóa mạng ảnh 1

Do đó, trước khi mua iPhone, bạn hãy kiểm tra thiết bị bằng cách mở ứng dụng Phone (điện thoại), gõ *#06# và ghi lại dãy số IMEI. Sau đó, truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/srfdw và nhập vào dãy số IMEI khi nãy. Trong kết quả trả về, nếu mục SIM Lock là Lock thì là máy khóa mạng và ngược lại là Unlocked.