Cách giới hạn quảng cáo trên điện thoại

ID quảng cáo là gì?

Mỗi smartphone sẽ có một ID quảng cáo riêng do Google Play cung cấp. Bạn sẽ không thể xóa chúng, nhưng bạn có thể reset (đặt lại) ID quảng cáo, và điều này có thể giúp giới hạn quảng cáo trên điện thoại.  

ID quảng cáo hoạt động giống như cookies trên trình duyệt, chúng sẽ theo dõi thói quen của bạn, sau đó chia sẻ dữ liệu này cho các bên thứ ba để họ hiển thị quảng cáo đúng với sở thích của bạn. 

dat-lai-id-quang-cao

Đặt lại ID quảng cáo sẽ giúp giới hạn quảng cáo trên điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách giới hạn quảng cáo trên điện thoại

Trước khi bắt đầu, bạn cần lưu ý rằng không có cách nào tắt hoàn toàn quảng cáo trên điện thoại, tuy nhiên, bạn có thể giới hạn quảng cáo bằng cách thường xuyên reset (đặt lại) ID quảng cáo.

Để thực hiện, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) trên điện thoại, tìm đến mục Google - Ads (quảng cáo).

cac-thiet-lap-lien-quan-den-quang-cao

Quản lý các thiết lập liên quan đến quảng cáo. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần bấm vào mục Reset Advertising ID (đặt lại ID quảng cáo) và nhấn OK khi xuất hiện hộp thoại xác nhận. Lúc này, ID quảng cáo của thiết bị sẽ được đặt lại và điện thoại sẽ hiển thị ít quảng cáo hơn. Như đã đề cập trước đó, người dùng nên thực hiện thao tác này sau một khoảng thời gian nhất định. 

Bên cạnh đó, nếu không muốn các nhà phát triển biết được thói quen hoạt động, bạn có thể bấm vào tùy chọn Opt out of Ads Personalization (tắt cá nhân hóa hóa quảng cáo).

tat-quang-cao-ca-nhan-hoa

Đặt lại ID quảng cáo và giới hạn các quảng cáo mang tính cá nhân hóa. Ảnh: MINH HOÀNG

Đọc thêm