Cách dùng laptop làm điểm phát Wi-Fi

Bạn có thể chia sẻ đường truyền internet của laptop hoặc máy bàn với các thiết bị khác. Dưới đây là cách có thể giúp bạn chia sẻ internet trong HĐH Windows

Có nhiều ứng dụng cho phép bạn biến máy tính thành điểm phát Wi-Fi. Vài ứng dụng nổi bật như Connectify và Virtual Router Plus. Ở đây, ta lấy ứng dụng Connectify làm ví dụ. Trước khi dùng, máy tính của bạn phải kết nối được với mạng Wi-Fi.

1. Download và cài đặt Connectify. Khởi động lại máy sau khi cài đặt.

2. Sau khi khởi động lại, kiểm tra kết nối internet. Nếu thấy đã kết nối, bạn bật ứng dụng Connectify Hotspot.

3. Có 2 thẻ Setting và Clients. Trong thẻ Setting, dưới mục "Create a..." bạn chọn Wi-Fi Hotspot.

4. Dưới Internet to Share có trình đơn thả. Chọn kết nối internet mà bạn muốn chia sẻ.

5. Gõ mật khẩu Wi-Fi. Ấn Start Hotspot.

Tất cả các thiết bị xung quanh sẽ nhận được tín hiệu Wi-Fi tên là Connectify-me. Dùng mật khẩu mà bạn đã gõ ở trên để kết nối vào mạng.

Connectify có bản miễn phí và tính phí. Với bản miễn phí, kết nối sẽ bị ngắt sau mỗi 30 phút và hiện pop-up quảng cáo bản có phí. Bạn sẽ phải khởi động lại kết nối từ đầu. Với bản có phí, bạn có thể thay đổi tên mạng Wi-Fi, chia sẻ mạng từ kết nối 3G và 4G, chọn tường lửa…

Ngoài ra, bạn có thể thử dùng các ứng dụng khác như mHotspot, MyPublic wifi

Đọc thêm