Cách chia sẻ màn hình iPhone lên máy tính

Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Teamviewer QuickSupport và chọn Chia sẻ màn hình, làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất. Lúc này trên màn hình iPhone sẽ xuất hiện dãy ID mới, bạn chỉ cần sao chép và nhập vào ứng dụngTeamviewertrên máy tính để kết nối.

Đọc thêm