Cách chặn toàn bộ quảng cáo trên Facebook

Hôm nay Kỷ nguyên số sẽ hướng dẫn bạn đọc cách chặn toàn bộ các bài viết quảng cáo trên Facebook (bao gồm cả giao diện cũ và mới).

Đọc thêm