Cách cài đặt iOS 10 trước khi Apple ra mắt

Cách cài đặt iOS 10 trước khi Apple ra mắt  ảnh 1

Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt Xcode 8, sau đó truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/ZSnvyl để tải về file cài đặt iOS 10 (bản Golden Master) tương ứng với thiết bị. Tiếp theo, người dùng chỉ cần kết nối iPhone với máy tính, mở iTunes, giữ phím Option (Mac) hoặc Shift (Windows) và chọn Check for update, tìm đến file cài đặt đã tải về và nâng cấp thiết bị.