Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013 ảnh 1

Nhiều lệnh trong Microsoft Word có shortcut (phím tắt bàn phím) đi kèm, giúp người dùng nhanh chóng định dạng văn bản, lưu file và thực hiện các thao tác khác trên tài liệu. Những phím tắt bàn phím này có thể được tùy chỉnh hoặc bạn có thể gắn shortcut cho các lệnh chưa có phím tắt.

Dưới đây là cách để xem những phím tắt bàn phím đi kèm mỗi câu lệnh trong Word 2013, bổ sung shortcut mới hoặc thay đổi những shortcut hiện tại.

Có một số cách để truy cập màn hình Options để tùy biến thanh Ribbon, nơi có hộp thoại cho phép tùy chỉnh shortcut bàn phím. Cách thứ nhất là nhấn vào tab (thẻ) “File”.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013 ảnh 2

Sau đó, nhấn vào “Options” từ danh sách menu ở phía bên trái.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013 ảnh 3

Trên hộp thoại “Word Options”, nhấn vào “Customize Ribbon” ở menu phía bên trái.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013 ảnh 4

Cách thứ hai nhanh hơn để truy cập màn hình Customize Ribbon là nhấn chuột phải lên một trong các tiêu đề mục ở tab bất kỳ của Ribbon. Chọn “Customize the Ribbon” từ trình đơn xuất hiện.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013 ảnh 5

Phía bên trái của màn hình “Customize Ribbon” là danh sách các câu lệnh. Nhấn vào nút “Customize” ở dưới cùng cạnh “Keyboard shortcuts”.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013 ảnh 6

Hộp thoại “Customize Keyboard” xuất hiện. Để liệt kê tất cả các lệnh trong danh sách “Commands” ở phía bên phải, chọn “All Commands” ở danh sách “Categories”. Nếu bạn biết câu lệnh muốn chèn shortcut nằm ở mục nào, bạn có thể chọn mục đó để thu hẹp danh sách các lệnh ở phía bên phải.

Chọn lệnh muốn chèn shortcut từ danh sách Commands. Nếu không có phím shortcut được liệt kê ở hộp “Current keys”, nghĩa là chưa có phím shortcut gắn với lệnh đó.

Để gán một phím shortcut cho lệnh, đặt con trỏ vào hộp soạn thảo “Press new shortcut key” và nhấn phím shortcut bạn muốn dùng.

Nếu phím shortcut đó chưa được dùng bởi lệnh bất kỳ trong Word, trường “Currently assigned to” bên dưới hộp “Current keys” sẽ hiện “[unassigned]”. Nhấn nút “Assign” để gán phím shortcut đã chọn cho câu lệnh được chọn.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013 ảnh 7

Lưu ý: Nếu bạn nhập shortcut bàn phím đã được gán cho lệnh khác, Word sẽ thông báo lệnh được gán với shortcut đó. Chỉ cần nhấn vào các phím shortcut khác cho tới khi thấy xuất hiện chữ “[unassigned]” như trong ảnh trên.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013 ảnh 8

Một khi bạn nhấn “Assign”, phím shortcut sẽ được thêm vào danh sách “Current keys”.

Lưu ý: Bạn có thể gán nhiều hơn một phím shortcut cho một câu lệnh.

Nhấn “Close” để đóng hộp thoại “Customize Keyboard”

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013 ảnh 9

Lưu ý: Để xóa một shortcut gán cho một lệnh, chọn shortcut đó trong danh sách “Current keys” và nhấn “Remove”.

Nhấn “OK” từ hộp thoại “Word Options” để đóng lại.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013 ảnh 10

Bạn cũng có thể thay đổi shortcut đã gán cho một lệnh bằng cách xóa shortcut đó đi và gán cho lệnh shortcut mới.

Theo Phạm Duyên (ICTnews / HowToGeek)