Cách bỏ qua quảng cáo tự động trên YouTube

Cách bỏ qua quảng cáo tự động trên YouTube ảnh 1

Nếu muốn smartphone tự động bỏ qua quảng cáo, người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng Cygery AdSkip (https://goo.gl/H68Ggg). Khi hoàn tất, bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn, kích hoạt tùy chọn Enabled (tắt quảng cáo) và Mute audio during ad (tắt âm thanh quảng cáo).