Cách bỏ qua quảng cáo tự động trên YouTube

Nếu muốn smartphone tự động bỏ qua quảng cáo, người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng Cygery AdSkip (https://goo.gl/H68Ggg). Khi hoàn tất, bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn, kích hoạt tùy chọn Enabled (tắt quảng cáo) và Mute audio during ad (tắt âm thanh quảng cáo).

Đọc thêm