Cách ẩn giấu hình ảnh và video nhạy cảm

Nếu là lần đầu tiên sử dụng, người dùng cần phải thiết lập mật khẩu để bảo vệ và cấp quyền cho phép ứng dụng truy cập vào thư viện hình ảnh. Vault hỗ trợ ẩn giấu hình ảnh, video, tạo album mã hóa, cảnh báo xâm nhập, sao lưu và đồng bộ dữ liệu lên đám mây. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể trải nghiệm thử ứng dụng Keepsafe với các chức năng tương tự.

Đọc thêm