Các phím tắt mới trong Windows 7

Phím tắt quản lý Windows

Win + Home Thu nhỏ tất cả cửa sổ, trừ cửa sổ đang sử dụng.

Win + Space Biến các cửa sổ trở nên trong suốt để có thể thấy desktop.

Win + Mũi tên lên Phóng to cửa sổ.

Shift + Win +

Mũi tên lên Chỉnh tối đa kích thước cửa sổ theo chiều dọc.

Win + Mũi tên xuống Thu nhỏ cửa sổ.

Win + Mũi tên phải/trái Chuyển cửa sổ về nửa bên phải hoặc trái màn hình.

Shift + Win + Mũi tên phải/trái Chuyển sang màn hình phải/trái.

Kéo cửa sổ lên trên cùng Phóng to cửa sổ.

Kéo cửa sổ sang trái/phải Chỉnh cửa sổ có kích cỡ bằng nửa màn hình.

Lắc cửa sổ Thu nhỏ các cửa sổ trừ cửa sổ đang sử dụng.

Click đúp viền trên cửa sổ Phóng to cửa sổ theo chiều dọc.

Phím tắt Taskbar

Win + số (1-9) Mở ứng dụng nằm theo thứ tự trong taskbar hoặc chuyển sang ứng dụng đó.

Ctrl + Win + số (1-9) Duyệt qua các cửa sổ đang mở của ứng dụng nằm trong taskbar (theo thứ tự).

Alt + Win + số (1-9) Mở Jump List của ứng dụng trong taskbar (theo thứ tự)

Win + T Duyệt các item trong taskbar.

Win + B Chuyển đến các icon System Tray

Shift + bấm chuột phải vào một phím taskbar Hiển thị menu của chương trình.

Một số phím tắt khác

Các phím tắt mới trong Windows 7 ảnh 1

Ctrl + Shift + N Tạp một folder mới trong Windows Explorer.

Alt + Mũi tên lên Di chuyển lên một thư mục.

Alt + P Mở/ẩn bảng duyệt trước (preview) trong Windows Explorer.

Win + P Điều chỉnh chế độ máy chiếu.

Win + dấu +/- Phóng to, thu nhỏ.

Win + G Duyệt các Windows Gadgets trên màn hình.

Win + L Khóa máy.

Win + Tab Chuyển giao diện desktop thành 3D.

Theo Châu An (VNE / LifeHacker)