Các loại vỏ giúp iPhone "giả vờ" làm camera

Các loại vỏ giúp iPhone "giả vờ" làm camera ảnh 1

Lodak giá 16 USD (khoảng 320 ngàn đồng).

Các loại vỏ giúp iPhone "giả vờ" làm camera ảnh 2

HipstaCase cho người hâm mộ ứng dụng ảnh Hipstamatic giá 40 USD (khoảng hơn 800ngàn đồng).

Các loại vỏ giúp iPhone "giả vờ" làm camera ảnh 3

Bitplay Snap giá 50 USD (khoảng hơn 1 triệu đồng).

Các loại vỏ giúp iPhone "giả vờ" làm camera ảnh 4

Vintage Camera Case giá 16 USD (khoảng 320 ngàn đồng).

Các loại vỏ giúp iPhone "giả vờ" làm camera ảnh 5

Herco Imperial giá 38 USD (khoảng 800 ngàn đồng).

Các loại vỏ giúp iPhone "giả vờ" làm camera ảnh 6

Case cho người mê chụp ảnh Instagram giá 15 USD (khoảng hơn 300 ngàn đồng).

Các loại vỏ giúp iPhone "giả vờ" làm camera ảnh 7

iCam biến iPhone thành camera như thật, giá 22,22 USD (khoảng 450 ngàn đồng).

Các loại vỏ giúp iPhone "giả vờ" làm camera ảnh 8

iPhone thành máy ảnh chụp lấy ngay với vỏ Polaroid Camera 15 USD (khoảng hơn 300 ngàn đồng).

Các loại vỏ giúp iPhone "giả vờ" làm camera ảnh 9

Vỏ cho fan của LEGO giá 18 USD (khoảng 380 ngàn đồng).

Các loại vỏ giúp iPhone "giả vờ" làm camera ảnh 10

Chỉ với 10 USD (khoảng 200 ngàn đồng), iPhone đã trông như Leica M8.

Các loại vỏ giúp iPhone "giả vờ" làm camera ảnh 11

iPhone vỏ gỗ của Photojojo giá 42 USD (khoảng 850 ngàn đồng).

Các loại vỏ giúp iPhone "giả vờ" làm camera ảnh 12

Vỏ Elago Camera giá 9 USD (khoảng 200 ngàn đồng).

Theo Châu An - Ảnh: Mashable (VNE)