Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 1

Biển báo khô khan thường gặp khi truy cập vào website bị lỗi.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 2

Báo lỗi trên trang 501st.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 3

Lạc giữa không gian.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 4

Con thỏ lại gặm đứt cáp kết nối rồi.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 5

Mô phỏng một lời nhắn trên giấy.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 6

Website Apartment Home Living.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 7

Trang Astuteo.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 8

Lỗi 404 thật khủng khiếp.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 9

Tôi bị lạc rồi.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 10

Đừng tức giận, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 11

Xin lỗi người dùng bằng chú mèo mặt dễ thương.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 12

Hãy kiềm chế.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 13

Chúng tôi thấu hiểu nỗi khổ của bạn giống như em bé này.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 14

Hình ảnh trên Sick Designer.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 15

Trang mà bạn cần tìm đã bị ăn mất rồi.

Các hình ảnh báo lỗi 404 độc đáo ảnh 16

Website Urban Pill.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)