Bộ xử lý bắt chước não người

Theo đó, Qualcomm Zeroth không chỉ có thể bắt chước năng lực cảm nhận của con người mà còn có thể học hỏi giống bộ não sinh học có thể thực hiện.

Bộ xử lý bắt chước não người ảnh 1

Qualcomm đã phát triển một bộ công cụ phần mềm cho phép các thiết bị học hỏi trong quá trình hoạt động và tiếp nhận những phản hồi từ môi trường xung quanh. Từ đó các thiết bị có thể  nhìn và cảm nhận thế giới theo cách của con người.

TB