Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì

Phần lớn tác phẩm của Hideyuki được vẽ trên 2 tấm giấy đặt vuông góc với nhau.

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 1

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 2

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 3

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 4

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 5

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 6

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 7

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 8

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 9

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 10

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 11

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 12

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 13

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 14

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 15

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 16

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 17

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 18

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 19

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 20

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 21

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 22

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 23

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 24

Bộ tranh 3D độc đáo được vẽ bằng bút chì ảnh 25

Theo Nguyễn Hùng - Ảnh: Nagai Hideyuki (VNE)