Bổ sung tính năng xác minh hai bước trên iOS

Đầu tiên, bạn nhấn vào nút màu xanh Pair this device with a Toopher-enabled service để kết nối Toopher với các tài khoản trực tuyến, và sử dụng một trong hai hình thức kết nối là Pairing phrase (dùng mã ký tự) hay QR Code scanner (dùng mã QR).

Hiện tại Toopher (https://goo.gl/BRbAXs) chỉ mới hỗ trợ Facebook, Google, Outlook, Evernote, Dropbox và tất cả ứng dụng có dấu tick ở phần Software Implementation ở địa chỉ https://twofactorauth.org. Tùy vào ứng dụng mà có thể hỗ trợ một hoặc cả hai hình thức này. Chẳng hạn như Last Pass chỉ hỗ trợ Pairing phrase và Dropbox chỉ hỗ trợ QR Code scanner.

Bổ sung tính năng xác minh hai bước trên iOS  ảnh 1

- Dùng Pairing phrase:
Chẳng hạn với Last Pass, bạn vào Account Settings ở thanh panel bên trái, chọn Multifactor Options và đánh dấu vào tùy chọn Toopher. Tại đây, bạn chọn Enabled cho mục Toopher Authentication, nhập dãy kí tự tạiHere is your unique pairing phraserồi nhấn Continue > Allow để đồng ý.Cuối cùng, nhấn OK ở thông báo Toopher authentication has been successfully set up rồi kích vào nút Update để cập nhật, điền mật khẩu tài khoản và xác nhận lại.

Bổ sung tính năng xác minh hai bước trên iOS  ảnh 2

Bổ sung tính năng xác minh hai bước trên iOS  ảnh 3

Giờ đây, khi đã đăng nhập bằng cách nhập mật khẩu thông thường xong, bạn phải nhấn Allow một lần nữa trên màn hình Toopher để xác minh lại lần thứ hai.

Bổ sung tính năng xác minh hai bước trên iOS  ảnh 4

Bổ sung tính năng xác minh hai bước trên iOS  ảnh 5

- Dùng QR Code scanner:

Với Dropbox, bạn nhấn vào tên tài khoản ở góc trên và chọn Settings, chuyển qua thẻ Security và nhấn Enable ở phần Two-step verification > Get started, nhập mật khẩu tài khoản để xác nhận và nhấn Next. Tiếp theo, bạn chọn Use a mobile app > Next. Trên màn hình sẽ xuất hiện một mã QR và bạn chỉ việc đưa camera đang mở của Toopher vào mã này để tự động kết nối tài khoản.

Toopher sẽ tự động nhận diện và cung cấp cho bạn mã tạm thời, và mã này có thể dùng để đăng nhập vào Dropbox, xong nhấn Enable two-step verification để kích hoạt đăng nhập hai bước. Sau này, bạn chỉ việc mở Toopher và sử dụng mã được cung cấp để đăng nhập.

Bổ sung tính năng xác minh hai bước trên iOS  ảnh 6

Ngoài ra, bạn có thể tải về ứng dụng OTP Auth có cách dùng tương tự tại địa chỉ https://goo.gl/uJExYM.