Bộ LĐTB&XH chi 48 tỷ đồng cho CNTT

Ngày 7/10, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã ban hành các quyết định phê duyệt đầu tư dự án hành chính điện tử ngành LĐTB&XH và dự án nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu nhằm mục tiêu nâng cao năng lực trung tâm tích hợp dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia vào Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tổng mức đầu tư 2 dự án là 48,2 tỷ đồng được lấy từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trong đó 28,6 tỷ đồng đầu tư nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu và 19,5 tỷ đồng để triển khai dự án hành chính điện tử ngành LĐTB&XH.

Hai dự án sẽ được triển khai từ năm 2010, tập trung vào các nội dung cơ bản gồm: cải tạo hệ thống mạng LAN; nâng cấp hệ thống máy chủ và thiết bị mạng; nâng cấp hệ thống an toàn bảo mật, phòng chống virus; triển khai hệ thống giao ban điện tử; xây dựng hệ thống eMolisa phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ.

Theo N.M (ICTnews)