Bộ GTVT bỏ giấy mời giấy, chuyển qua email

Theo tin từ Văn phòng Bộ GTVT, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng, kể từ 10/6/2009 tất cả các giấy mời họp gửi các cơ quan, đơn vị trong Bộ GTVT và các Tổng công ty 91 sẽ được chuyển bằng hình thức duy nhất là qua hộp thư điện tử.

Các văn bản chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, các thông báo kết luận, các giấy mời họp (trừ các văn bản, quyết định phê duyệt các hồ sơ, dự án) ngay sau khi ký sẽ được gửi thẳng đến các đơn vị liên quan qua hộp thư điện tử.

Cũng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, từ tháng 5/2009, báo cáo giao ban Bộ được Văn phòng Bộ gửi đến hộp thư điện tử của các đơn vị trước ngày họp giao ban 2 ngày để lãnh đạo các cơ quan đơn vị nghiên cứu và chủ động in tài liệu phục vụ cuộc họp giao ban.

Theo ICTNews