Bộ gõ tiếng Việt kiểu VNI cho iOS

Bộ gõ tiếng Việt kiểu VNI cho iOS ảnh 1

Mặc dù vậy, người muốn sử dụng trình gõ Laban Key phải nâng cấp hệ điều hành lên iOS 8. Theo nhóm phát triển, bàn phím có khả năng gợi ý từ chính xác, cho phép bỏ dấu thông minh hơn tương tự Unikey trên PC.

BH