Bluetooth thế hệ mới

Theo đó Bluetooth 4.2 nâng tốc độ truyền dữ liệu lên 2,5 lần so với phiên bản trước, nâng cao tính bảo mật, tiêu thụ ít năng lượng hơn và hỗ trợ kết nối Internet trực tiếp thông qua IPv6. Người dùng có thể tự nâng cấp từ Bluetooth 4.1 lên 4.2 bằng cách cập nhật Firmware nhưng muốn đạt được tốc độ cao hơn thì bắt buộc phải nâng cấp cả phần cứng.

NV

Đọc thêm