Chia sẻ dữ liệu siêu tốc giữa 2 thiết bị

Chia sẻ dữ liệu siêu tốc giữa 2 thiết bị
(PLO) -Bluetooth là một trong những cách phổ biến nhất để gửi và nhận dữ liệu giữa 2 thiết bị, tuy nhiên, nó lại bị hạn chế về khoảng cách và tốc độ. Lúc này, Xender sẽ là sự lựa chọn thích hợp.
Xem thêm