Bkav và Học viện ANND đào tạo nhân lực an ninh mạng

Theo thỏa thuận hợp tác, Học viện ANND và Bkav sẽ phối hợp xây dựng, triển khai các chương trình bồi dưỡng bao gồm cả việc trao đổi tài liệu, giảng viên, đưa các giải pháp công nghệ của Bkav vào chương trình đào tạo…

Bkav và Học viện ANND đào tạo nhân lực an ninh mạng ảnh 1

Hướng tới việc phát triển cộng đồng an ninh mạng tại Việt Nam, hai bên sẽ phối hợp trao đổi thông tin, nhân lực trong công tác ra đề và tổ chức các cuộc thi như WhiteHat Contest, WhiteHat Grand Prix và Chiến sĩ An ninh mạng.

Đặc biệt, Học viện ANND cũng sẽ tham gia quản trị diễn đàn an ninh mạng WhiteHat.vn. Bkav tham gia Câu lạc bộ An ninh mạng NSC500 do Học viện thành lập.

Tại lễ ký kết, Bkav đã trao tặng 9 suất học bổng An ninh mạng BCSE WhiteHat cho những sinh viên xuất sắc của Học viện.