Bill Gates rót hơn 50 triệu USD giúp nông dân VN truy cập Internet

Dự án sẽ giúp 760.000 người dân nông thôn được sử dụng máy tính và Internet. Theo đó, dự án được Bộ TT-TT chủ trì và phối hợp với Bộ VHTT&DL, VNPost và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 điểm thư viện công cộng (TVCC) cấp tỉnh, huyện và 1.500 điểm BĐVHX và thư viện xã trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam trong vòng 5 năm từ 2011-2016.

Trong tổng số kinh phí của dự án là 50.568.362 USD, nguồn tài trợ không hoàn lại của BMGF là 29.998.220 USD (đóng góp bằng phần mềm của Microsoft là 3.639.000 USD) và 16.931.142 USD vốn đối ứng của phía Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng vụ Thư viện, Bộ VHTT&DL cho biết, dự án sẽ cung cấp, lắp đặt 12.070 máy tính nối mạng Internet băng thông rộng và các thiết bị phụ trợ cho 1.900 điểm TVCC và điểm BĐVHX. Như vậy sẽ có 97% số lượng TVCC cấp tỉnh, huyện và khoảng 30% số xã của 40 tỉnh thực hiện dự án sẽ được sử dụng máy tính kết nối internet. Theo đó, người dân sẽ được miễn phí 100% khi đến sử dụng inrenet tại các điểm TVCC (kể cả thư viện xã) và được giảm 50% giá cước truy nhập internet tại các điểm BĐVHX của dự án.

Theo P. Thanh (Dân trí)